In English

A sustainable cup solution for Billerud

David Bruér ; Johan Netzler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173840

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek