In English

New Hulta preschool inspired by Cradle to Cradle

Nya Hulta förskola utifrån principerna för Cradle to Cradle

Elin Erlansson ; Cajsa Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173692

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek