In English

Truck driver usage of main driving controls

Paul Praveen Kumar Peter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173630

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek