In English

Parameters influencing the inventory level and related measures - A case study within the automotive industry

Hanna Ekstrand ; Alessandro Karlsfred
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:090, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-12. Den ändrades senast 2013-07-08

CPL ID: 173461

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek