In English

An Investment Strategy Framework for Rental Real Estate An Analysis of Potential Yields and Strategic Options in Western Sweden

Jakob Unfors ; Fredrik Härenstam ; Johan Thungren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 139 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:086, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173345

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek