In English

Investigation of NOx storage catalysts by IR spectroscopy

Su Lan Xu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173028

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek