In English

Influence of pretreatment and water on the low-temperature activity of Pt/ceria

Fazlollah Azarnoush
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek