In English

A kinetic model of NOx storage in a Pt/Rh/BaO/alumina catalyst

Louise Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173024

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek