In English

Development of a mathematical model for an SCR reactor

Elisabeth Leib
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173023

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek