In English

NOx sensor based on the high temperature superconductor YBa2Cu3O7-delta

Malin Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173022

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek