In English

NOx sensor based on the high temperature superconductor YBa2Cu3O7-delta

Malin Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173022

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek

Institutioner

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ( -2015)

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.