In English

A study of the catalytic activity of palladium/zirconium zeolite beta for selective reduction of NO by methane in the exhaust from natural gas vehicles

Ásgeir Ívarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173021

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek