In English

Simulations of catalytic carbon monoxide oxidation with different radial distributions of platinum

Niklas Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173016

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek