In English

Effect of severe thermal aging on a commercial close-coupled ULEV catalyst

Peter Ersman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173014

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek