In English

CFD-modelling of catalytic conversion of a CO/HC-containing vehicle exhaust

Fredrik Ekström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173012

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek