In English

Design, construction and first measurements of a system for surface photodesorption and photoreaction studies

Jonathan Korpuz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173011

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek