In English

Life cycle assessment of a catalytic converter for passenger cars

Wathanyu Amatayakul
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173010

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek