In English

Catalytic amination of ethylene- and ethanol amines over nickel and ruthenium

Karl Arnby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173009

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek