In English

Development of a NOx storage material for use in engine exhaust gases

Maria Ekholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173008

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek