In English

Induced low temperature catalytic ignition by transient changes in the gas composition -Experiments and simulations

Per-Anders Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2014-10-27

CPL ID: 173007

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek