In English

Sulphur poisoning and regeneration of NOx adsorbing catalysts for automotive applications

Sara Erkfeldt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173006

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek