In English

Deposition of platinum nanoparticles on alumina, Influence of pH and type of surfactant

Kristina Bergkvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173005

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek