In English

Selective NOx reduction by acid zeolites -Screening of catalyst formulation using sorption and diffusion simulations

Gisela Blomkvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173004

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek