In English

Selective CO oxidation in hydrogen rich environment for fuel cell applications

Jonas Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173002

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek