In English

Kinetic modelling of low temperature CO oxidation over Co3O4/Al2O3

David Jiveborn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173001

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek