In English

Synthesis and evaluation of VOC catalysts for total oxidation of chlorinated hydrocarbons

Pål Skoglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173000

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek