In English

NOx reduction by trapping for diesel applications

Malin Lundin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172999

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek