In English

Decreased light-off temperature for catalytic oxidation of CO and HC using oxygen-ozone mixtures

David Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172997

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek