In English

In situ FTIR studies: Adsorption of NO and O2 on NOx storage catalysts and a comparison between diffuse reflectance and transmission spectroscopy

Jonas Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172996

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek