In English

The effect of flow distribution on a commercial catalytic converter

Stefan Panzare
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172995

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek