In English

Sulpur deactivation of NOx storage catalysts -Influence of sulphur carrier and exposure conditions

Martin Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172992

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek