In English

Investigation of NO oxidation over platinum containing catalysts -Gas composition, temperature and support material

Hanna Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172989

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek