In English

Simulation of heterogenous catalysis using finite element method

Andreas Lundström ; Björn Wickman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2015-01-27

CPL ID: 172985

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek