In English

NOx adsorption and desorption study over a commercial NOx storage catalyst

Mikael Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172984

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek