In English

Electrospinning of catalytically active ceramic nanofibers

Mikael Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172974

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek