In English

Modelling and quantification of DRIFTS data for kinetic studies

Anja Müller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172971

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek