In English

Rebirth of Scandinavium

Sebastian Jenneteg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172970

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek