In English

Selective catalytic reduction of NO by NH3 over H-ZSM-5

Carl-Johan Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172968

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek