In English

In-situ ATR-FTIR investigation of catalytic removal of pollutants in water; Nitrite/nitrate reduction and ethylamine oxidation over Pd/Al2O3

Alexander Shulman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172967

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek