In English

Design of a photocatalytic reactor cell

Peter Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172966

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek