In English

Improved catalytic oxidation of hydrocarbons with ozone

Johanna Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172965

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek