In English

Low temperature carbon monoxide oxidation using zeolite based water-gas-shift -A forced field simulation study of adsorption and diffusion characteristics

Henrik Broberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek