In English

MFI zeolite membranes prepared by seeding and secondary growth

Jenny Zetterman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172963

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek