In English

Rapid screening investigations of materials for selective catalytic reduction of NOx by NH3 with TiO2 as support material

Stefan Forser
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172958

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek