In English

Catalytic reshaping of nanofabricated Pt-particles on SiO2

Hans Fredriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172956

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek