In English

3D CFD modeling of a single channel in a honeycomb catalytic converter

Fabian Kärrholm Peng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172954

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek