In English

SO2 impact on NO and CO oxidation over supported platinum catalysts -The effect of support material

Carl Jensen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172948

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek