In English

FTIR measurements of diesel exhaust gases in various after-treatment systems

Hanna Sjövall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172947

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek