In English

Investigation of materials for catalytic NOx reduction in lean environment -Rapid screening and pilot scale experiments

Erik Timander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172945

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek