In English

A DFT study of CO oxidation over Co3O4

Peter Broqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172944

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek