In English

Investigations of the low-temperature activity in CO oxidation over supported platinum catalysts using high-throughput screening and DRIFT spectroscopy

Elin Becker
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 172942

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek